Novatief

Novatief


Novatief

Het bedrijf

Novatief Werkzaken is gevestigd te Leeuwarden en met name actief in de drie noordelijke provincies van Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in re-integratie- en arbeidsdeskundige diensten, loopbaanadvisering en mobiliteitsvraagstukken.

De professionals van Novatief hebben een arbeidsdeskundige achtergrond en hebben veel ervaring en inzicht in arbeidsbemiddeling in relatie tot sociale- en medische problematiek. Novatief kenmerkt zich door deskundigheid, flexibiliteit, transparantie en resultaatgerichtheid. Uniek zijn wij in een persoonlijke werkstijl, een kleine case-load met veel aandacht voor ieder individu. Met onze grondslag: "ieder mens uniek, geen situatie gelijk en verandering is mogelijk" willen wij mensen bewegen en re-integreren naar duurzame passende arbeid.

Onze missie

Bereiken van een win-win situatie voor zowel werkgever, de werkzoekende en de uitkerende instantie, door de opties inzichtelijk te maken met als doel een passende arbeidsplaats. Het in kaart brengen van concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt en unieke kwaliteiten van ieder persoon zijn belangrijke uitgangspunten.

Kennis en ervaring

Arbeidskundige expertise, fysieke- en psychische problematiek, re-integratievraagstukken, loopbaanadvisering, mobiliteit, coaching en training, regionale en de landelijke arbeidsmarkt, sociale verzekeringswetgeving, organisaties, branches, beroepen en opleidingen.Novatief Werkzaken BV is gevestigd in Leeuwarden en heeft diverse werklocaties in Friesland en Groningen:


Leeuwarden

Groningen

© 2017 Novatief | Powered By XSL sites links