heb ik wel het juiste beroep gekozen?

hoe kom ik weer terug na mijn ziekte?

Wat doet u als uw werknemer met een dergelijke vraag bij u komt?  Of wat te doen als uw werknemer lange tijd ziek thuis zit en er van re-integratie in de verste verte geen sprake lijkt? Moeilijke vragen waar u een duidelijk antwoord op wilt geven. Wij helpen u daar graag bij. Stap voor stap. Samen komen we zo tot het gewenste resultaat: deelname aan het arbeidsproces van uw werknemer.

 

intensieve begeleiding naar een nieuwe werkkring

Spelen er ontwikkelingen binnen uw bedrijf op het gebied van boventalligheid, reorganisatie of fusie? Of spelen er bij uw werknemer zaken op het gebied van functioneren, onvoldoende uitdaging of is er sprake van een veranderbehoefte? Novatief biedt u graag de gewenste deskundigheid en expertise om tot de juiste oplossing te komen. Hoe werken wij? Via een gericht trajectplan wordt de situatie in beeld gebracht. Wij begeleiden deskundig, zorgvuldig en intensief van A tot Z en gericht op structurele oplossingen.      

succesvolle terugkeer binnen of buiten uw bedrijf

Hoe zorgt u ervoor dat uw zieke / herstellende werknemer snel en duurzaam terugkeert in passend werk? Binnen of buiten uw bedrijf, in dezelfde functie of iets anders? In de praktijk is re-integratie vaak een tijdrovend en moeizaam proces. Novatief kan u en uw werknemer goed en deskundig begeleiden. Samen kunnen we resultaat behalen! Hoe? Via een gericht trajectplan analyseren we de situatie van u en de werknemer. Vervolgens starten we het re-integratietraject. Het proces van terugkeer op de arbeidsmarkt levert via onze deskundige en intensieve aanpak resultaat. Dit is in het belang van zowel werkgever als werknemer.      

persoonlijk, maatwerk en doelgericht

Veranderingen in een loopbaan, vrijwillig of gedwongen, zijn vaak niet eenvoudig en roepen veel vragen op. Vragen over persoonlijke interesses, kwaliteiten, opleidingsmogelijkheden, sollicitatie-activiteiten. Er kunnen ook twijfels zijn. “Heb ik wel het juiste beroep gekozen?” “Hoe kan ik het onbekende met meer zelfvertrouwen tegemoet treden?” “Ervaar ik een veranderbehoefte en wil ik hier graag over in gesprek?” Wij luisteren en geven antwoord. Novatief geeft via individuele gesprekken en met professionele middelen de werknemer inzicht in de gestelde vragen en begeleidt bij het zetten van de juiste stappen. Zo komen we samen tot het gewenste resultaat.      

deskundige begeleiding naar passend werk

Hebt u als werkgever ook te maken met vragen als “Past de zwaarte van een functie bij de draagkracht van uw medewerker?”, “Hoe kan ik het re-integratieproces op een goede manier inhoud geven?” of “Hoe zit de wet- en regelgeving in elkaar ten aanzien van langdurig ziekteverzuim?” Het is bijna onmogelijk om als werkgever op deze vragen het juiste antwoord te geven. Wij adviseren en begeleiden u daarom graag met onze specialistische kennis bij dergelijke vraagstukken. Novatief adviseert over passende arbeid in relatie tot wet- en regelgeving. Hoe? Door inzet van onze specialistische expertise lossen we samen met u effectief en kundig arbeidskundige vraagstukken op. Maatwerk! De Wet Verbetering Poortwachter vraagt van werkgever en werknemer een actieve houding en inspanning gericht op het zo kort mogelijk houden van de verzuimperiode. Het is daarom van belang dat de re-integratie van zieke werknemers in het eerste ziektejaar door de werkgever en werknemer worden opgestart. Wij adviseren u graag!      

 

werknemer weer laten presteren vanuit eigen kracht

Spelen er bij uw werknemer vragen op het gebied van loopbaan, functioneren, balans? De coach van Novatief biedt graag deskundige begeleiding. Novatief biedt een drietal varianten aan:

1. loopbaan en/of persoonlijke ontwikkeling

 • motivatie en inspiratie
 • persoonlijke effectiviteit
 • levensfase
 • balans vinden en houden
 • omgaan met verandering
 • stijl van leidinggeven

2. gericht op het verbeteren in functioneren

 • time management
 • planning en organisatie in het werk
 • regie en verantwoordelijkheid
 • communicatie en samenwerken
 • denk- en gedragsvoorkeuren

3. coaching in het kader van re-integratie

 • belasting functie versus belasting werknemer
 • regie en verantwoordelijkheid
 • grenzen aangeven en assertiviteit
 • balans werk en privé

 

 

u zoekt personeel

Verwacht u nu of wellicht in de toekomst een vacature? Wilt u tijd en geld besparen en snel kunnen beschikken over gemotiveerd personeel? Novatief Werkzaken selecteert voor u! De juiste persoon op de juiste werkplek. Novatief Werkzaken begeleidt mensen op weg naar werk. Onze missie is het bereiken van een win-win situatie voor zowel u als werkgever als voor onze kandidaten. Het in kaart brengen van de mogelijkheden binnen uw organisatie en de unieke kwaliteiten van onze kandidaten is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op deze manier kunnen wij een goede match maken tussen uw vacature en onze kandidaten. Wij bieden:

 • maatwerk, met oog voor uw wensen
 • kosteloze voorselectie
 • resultaatgerichte matching door ervaren professionals
 • nazorg bij plaatsing

Onze kandidaten zijn:

 • zeer gemotiveerd
 • direct inzetbaar
 • kandidaten met ervaring in diverse beroepssectoren en op alle opleidingniveaus
 • mensen met goede werkervaring en veelzijdige vakkennis

Gunstige instrumentaria kunnen zijn:

 • no-riskpolis bij ziekte
 • loonkostenvoordeel (LKV) WW/WAO premies
 • mogelijkheid tot proefplaatsing

Heeft u een vacature en wilt u gebruik maken van onze diensten? Dan kunt u de vacature mailen naar kantoor@novatief.nl of telefonisch contact opnemen via 058-2804818. Uiteraard geven wij u graag vrijblijvend advies. vraag informatie aan        

wij zijn

vraagbaak coach professionals ervaren persoonlijk flexibel transparant actief

wij verzorgen

outplacement re-integratie loopbaanadvies arbeidsdeskundige expertise coaching

wij werken

onafhankelijk met een vaste contactcoach open, eerlijk, vertrouwelijk & betrokken vanuit een uitgebreid netwerk in regio Noord met veel kennis van de arbeidsmarkt met een persoonlijk stappenplan resultaatgericht

bedrijven en opdrachtgevers

Novatief Werkzaken heeft een brede groep opdrachtgevers. Van grote en kleine bedrijven en instellingen en UWV, tot ook individuele werkzoekenden die werken aan hun re-integratietraject.

Wij werken doel en resultaatgericht. Al jaren. En met succes. De mooie cijfers bevestigen dat ten aanzien van werkgevers uit verschillende sectoren en ten aanzien van UWV trajecten. De afgelopen vier jaar lag het percentage positieve afronding (inclusief diverse diensten) tussen de 64% en 77%, en het percentage uitstroom naar werk tussen de 50% en 66%. Link Blik op Werk

resultaten novatief werkzaken

cliënten

opdrachtgevers

“Op een correct een persoonlijke manier is onze werknemer beoordeeld. Dit werd vast gelegd in een prima verslag, dat inzage gaf in de situatie voor de werknemer, werkgever en UWV.”

Opdrachtgever Novatief

“Novatief Werkzaken heeft ons goed geadviseerd met begrip voor de situatie. Ook naar de werknemer toe waren ze zeer begripvol. Werknemer en partner hadden het gevoel dat er voor het eerst door een instantie naar ze geluisterd werd.”

Opdrachtgever Novatief

“Overal zijn de lijnen kort, snelle afspraken te maken en er is veel deskundigheid in huis. Men denkt goed mee in het traject en de opdracht als de omstandigheden gewijzigd zijn.”

Opdrachtgever Novatief